CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Återbruk var dag

Klara Mörk (Institutionen för arkitektur) ; Anna Gustafsson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 43 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-06. Senast ändrad 2015-03-10.
CPL Pubid: 213487

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur