CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special issue on symbolic computation in software science Foreword

A. Bouhoula ; B. Buchberger ; Laura Kovacs (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; T. Kutsia
Journal of Symbolic Computation (0747-7171). Vol. 69 (2015), p. 1-2.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-06. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 213480

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)