CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energideklarationerna behöver kvalitetssäkras

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik ) ; Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Wanda Rydholm ; Erik Elgered ; Peter Rosengren
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 2015 (2015), 2, p. 44-45.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-06. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 213442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur