CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vakuumisoleringspaneler i gamla byggnader

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Stig Geving ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Bjørn Petter Jelle ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Berit Time
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 2015 (2015), 2, p. 57-60.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-06. Senast ändrad 2016-10-24.
CPL Pubid: 213441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur