CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den siste alkemisten i Paris

Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Stockholm : Fri Tanke Förlag, 2015. ISBN: 9789187513343.- 316 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Detta är en bok om upptäckter och katastrofer, exploatering och uppfinning, krig och vetenskap – och om relationen mellan människor och de kemiska ämnen som vi och vår planet består av. Genom berättelser om vanliga och ovanliga människor runt om i världen presenterar Lars Öhrström ett flertal viktiga grundämnen och dessas märkvärdiga egenskaper. Vi får träffa afrikanska diktatorer som kontrollerar livsviktiga urantillgångar, upptäcktsresande från 1800-talet som söker ädelmetaller på oväntade ställen och industrispioner som stjäl hemligheterna bakom stålframställning. Vi får veta varför Hindenburg tragiskt fylldes med väte istället för helium, hur nagellacksborttagning spelade en nyckelroll i första världskriget och den sanna historien bakom legenden om Napoleon och tennknapparna. Varje kapitel visar ett grundämnes kännetecknande egenskaper och de praktiska tillämpningar som de möjliggör. Detta är fascinerande, och ibland skrämmande, berättelser om hur kemin har använts genom historien.

Nyckelord: kemi, periodiska systemet, historiaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-05. Senast ändrad 2015-03-18.
CPL Pubid: 213415