CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoparticles based on linear xylans and their assembly onto cellulose surfaces

Toon J. Bosmans (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Agnes Stepan (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Guillermo Toriz ; S. Renneckar ; E. Karabulut ; L. Wagberg ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society. 247th National Spring Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), Dallas, March 16-20 2014 (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-03-04.
CPL Pubid: 213382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur