CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D Bioprinting of lignocellulosic materials with controlled micro architecture

Johan Sundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Kajsa Markstedt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society. 247th National Spring Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), Dallas, Mars 16-20 2014 (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-03-04. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 213376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur