CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy reduction in cyclic flow shop plants through on-off control of robots

Maziar Mashaei (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation)
IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, CASE 2014, Taipei, Taiwan (2161-8070). p. 492-497. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-03. Senast ändrad 2015-10-08.
CPL Pubid: 213364

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Elektroteknik och elektronik
Robotteknik och automation

Chalmers infrastruktur