CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verification of diagnosability based on compositional branching bisimulation

Mona Noori Hosseini (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation)
Proc. 19th IEEE International Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA 2014), Barcelona, Spain, September. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-03. Senast ändrad 2015-12-03.
CPL Pubid: 213361

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Data- och informationsvetenskap
Robotteknik och automation
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur