CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ionic liquid systems for fast and efficient acetylation of xylans

Agnes Stepan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A. W. T. King ; T. W. Kakko ; G. Toriz ; I. W. Kilpelainen ; P. Gatenholm
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-03. Senast ändrad 2015-03-03.
CPL Pubid: 213342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur