CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IMMA – intelligently moving manikins in automotive applications

Lars Hanson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Daniel Högberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Robert Bohlin
Proceeding of ISHS 2014, Third International Summit on Human Simulation, Tokyo, Japan (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-01.
CPL Pubid: 213256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur