CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Framework for Combing Digital Human Simulations with Robots and Other Objects

Robert Bohlin ; Niclas Delfs ; Peter Mårdberg ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceeding of ISHS 2014, Third International Summit on Human Simulation, Tokyo, Japan. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-01.
CPL Pubid: 213255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur