CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a microwave device for prehospital stroke diagnosis

Tobias Olsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Samuel Lunde (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Stefan Candefjord (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2014, Gothenburg, 14–16 October, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-28. Senast ändrad 2015-06-07.
CPL Pubid: 213248

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur