CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of Hybrid RANS-LES Modeling of Shock/Boundary-Layer Interaction in a Duct

Sebastian Arvidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design< (1612-2909). Vol. 117 (2012), p. 345-356.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 213212

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Methodologies for RANS-LES interfaces in turbulence-resolving simulations