CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

International new ventures localised in incubators - markets, resources and dynamic environment

Lise Aaboen ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
International Journal of Entrepreneurial Venturing (1742-5360). Vol. 7 (2015), 1, p. 24-46.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 213200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur