CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Hans Ekbrand ; Björn Andersson ; Robert Ekman
Föredrag vid årsmöte i Föreningen Handikappforskning Väst (HafV) den 25 februari 2015, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Riskgruppsanalys, fallstudier, skadehändelser, hem- och boendemiljöer, forskningsprojekt,Denna post skapades 2015-02-26.
CPL Pubid: 213150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur