CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Taurine may affect redox homeostasis via regulation of thioredoxin interacting protein in endothelial cells

Andrew Vincent (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Nathalie Scheers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Britt G. Gabrielsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Faseb Journal (0892-6638). Vol. 28 (2014), 1 (Suppl.), p. Art. no. 830.29.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Meeting Abstract: 830.29Denna post skapades 2015-02-25. Senast ändrad 2016-02-23.
CPL Pubid: 213144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur