CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low noise GaAs Schottky TMIC and InP HEMT MMIC based Receivers for the ISMAR and SWI Instruments

Peter Sobis ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ; GigaHertz Centrum) ; Niklas Wadefalk ; Yogesh B. Karandikar ; Arvid Hammar ; Anders Emrich ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ; GigaHertz Centrum) ; Tomas Bryllert ; Aik Yean Tang ; Per-Åke Nilsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Joel Schleeh ; H. Kim ; K. Jacob ; A. Murk ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ; GigaHertz Centrum)
ESA Workshop on Micro and Millimetre Wave Technology and Techniques, Estec, the Netherlands (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-02-25. Senast ändrad 2015-02-25.
CPL Pubid: 213099