CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IWSECO 2013 International Workshop on Software Ecosystems 2013 (Proceedings of the 5th International Workshop on Software Ecosystems, hosted by 4th International Conference on Software Business (ICSOB 2013)); Potsdam; Germany, June 11, 2013

Carina F. Alves ; Geir K. Hanssen ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Slinger Jansen
(2013)
[Bok, med redaktör]

CEUR-WS.org/Vol-987

urn:nbn:de:0074-987-8Denna post skapades 2015-02-24. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 213079

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)