CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LESFOIL: Large Eddy Simulation of Flow Around a High Lift Airfoil

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; D. Cokljat ; J Fröhlic ; M.A. Leschziner ; C. Mellen ; W. Rodi
(2003)
[Bok, med redaktör]

Notes on Numerical Fluid Mechanics, volume 83, Springer VerlagDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur