CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lägesbilder - Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Erik Borglund
Karlstad : Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2014. ISBN: 978-91-7383-503-9.- 132 s.
[Bok]

Nyckelord: Lägesbild, krishantering, Samhällsstörning, lägesuppfattning, lägesförståelse, krisledning, stabsarbeteDenna post skapades 2015-02-24. Senast ändrad 2015-02-24.
CPL Pubid: 213064

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Chalmers infrastruktur