CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a Subgrid-Scale Heat Flux Model for Large Eddy Simulation of Turbulent Thermal Flow

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 45 (2002), p. 1393-1405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur