CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Age vs. Time Speed at Sweden ComSoc

Juan Hernandez ; Jan Nilsson ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Bogdan Timus ; Leif R. Wilhelmsson
IEEE Communications Magazine (0163-6804). (2009)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-24. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 213049

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur