CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrofermentations allow for efficient conversion of waste glycerol into value-added 1,3-propanediol

Nikolaos Xafenias (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Valeria Mapelli (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Water and Industry conference proceedings (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 1,3-propanediol, biocathodes, biodiesel production, electrofermentation, waste glycerolDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-24. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 213046