CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid LES-RANS: A one-equation SGS Model combined with a κ - ω model for predicting recirculating flows

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Journal for Numerical Methods in Fluids Vol. 43 (2003), p. 1003-1018.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur