CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of turbulent heat transfer in stationary and rotating U-ducts with rib roughened walls

Jonas Bredberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Engineering Turbulence Modelling and Experiments 5 / Rodi, W., Fueyo, N. p. 801-810. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur