CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acoustic Source Terms for the Linear Euler Equations on Conservative Form

Mattias Billson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
AIAA paper 2002-2582, Breckenridge (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur