CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microbial electrocatalysis for the enhancement of 1,3-propanediol production from glycerol

Nikolaos Xafenias (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Valeria Mapelli (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
3rd International Symposium on Green Chemistry (2015)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: 1,3-propanediol, biocatalysis, bioelectrosynthesis, fermentation, glycerolDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-23. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 212981