CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jet Noise Prediction Using Stochastic Turbulence Modeling

Mattias Billson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik)
AIAA paper 2003-3282, 9th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur