CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modifications of the v2-f Model for Computing the Flow in a 3D Wall Jet

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; P.V. Nielsen ; A. Sveningsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Turbulence Heat and Mass Transfer 4 / Hanjalic, K., Nagano, Y., Tummers, M.J. p. 577-584. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur