CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kursutvärdering, reflektionsdagar, alumniutvärdering och ”visiting committees” som ett system för att kvalitetssäkra universitetsutbildning

Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Högskoleverkets självutvärdering I p. 26-29. (2005)
[Kapitel]

Denna text presenterar ett system för kvalitetssäkring av universitetsutbildning som tillämpas på I-institutionen vid Chalmers tekniska högskola. För att säkerställa att de utexaminerade har erforderliga kunskaper och färdigheter använder vi ett antal länkade instrument på olika nivåer och under olika tidsperioder: 1) Examination, 2) Kursutvärdering, 3) Reflektionsdagar, 4) Intern Programutvärdering med studenter i pågående program och med studenter vid avslutning av program, 5) Extern Programutvärdering som antingen är internt initierade (Visiting Committee, Alumniutvärdering, Utvärdering med hjälp av arbetsgivare eller arbetsledare för nyutexaminerade) eller Externt initierade, exempelvis av Högskoleverket.

Nyckelord: System för kvalitetssäkring, kursutveckling, kursutvärdering, alumniutvärdering, visiting committee, högre utbildning, universitetDenna post skapades 2015-02-21. Senast ändrad 2015-02-21.
CPL Pubid: 212920

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Lärande

Chalmers infrastruktur