CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable governance – setting direction and inspiring change in a city development corporation

Stefan Book ; Magnus Marmgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Björn Gustafsson
18th International Conference on Sustainable Innovation, Köpenhamn, Denmark, 3th – 4th November 2014 (2014) (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-20. Senast ändrad 2015-02-20.
CPL Pubid: 212916

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur