CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Investigation of Outlet Boundary Conditions for Incompressible Near Field Acoustics

J. Ask ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
11th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA 2005-2991, May 23-25, Monterey, California (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 21290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur