CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid RANS-LES modelling based on zero- and one-equation models for turbulent flow simulation

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
The Fourth International Symp. on Turbulence and Shear Flow Phenomena / Humphrey, J.A.C., Eaton, J.K., Friedrich, R., Kasagi, N., Leschziner, M.A., Gatski, T.B. Vol. 3 (2005), p. 1159-1164.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-06-26.
CPL Pubid: 21289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur