CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor Discharge: Theoretical Analysis and Numerical Simulations

Maria Buyanova (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-06-21.
CPL Pubid: 21285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-06-15
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 12L