CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous Software Engineering

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
(2014)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2015-02-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 212789

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)