CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reverse Biased Equivalent Microwave Parameters of p+-p-n+ (p+-n-n+) Structures

Irina Vendik ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Georgy khiza
Journ. Electron Technology. Microwaves, (in Russian) 10, p. 14-27. (1980)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-18.
CPL Pubid: 212778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur