CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optically Controlled Microwave Semiconductor Devices

Irina Vendik ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Georgy khiza
Zarubeznaya Radioelektronika (Review article, in Russian) p. 10-22. (1987)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-18.
CPL Pubid: 212777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur