CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local Parameter Measurements of Polymer Films

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Aram Petrosyan ; Marine Zabunyan
Vysokomoleculyarnie Soedineniya /Russian Vol. T.(A) XXX (1988), p. 1556-1558.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-18.
CPL Pubid: 212775

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur