CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Optical X-Junctions

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Ashot Hovsepyan ; Rafael Kazaryan
Zarubeznaya Radioelektronika (Review article, in Russian) 3, p. 63-70. (1989)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-18.
CPL Pubid: 212766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur