CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear absorption in the Glasses Doped by CdS

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; V Nikonorov
Pisma v JTF (in Russian) Vol. 16 (1990), 3, p. 32-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-18.
CPL Pubid: 212762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur