CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planar Optical Waveguide in K8 Glass Made by Electromigration from Copper Films

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Physics and Chemistry of Glass (in Russian) Vol. 16 (1990), 3, p. 489-491.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-17.
CPL Pubid: 212749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur