CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fibre Optical Phased Arrays

Irina Vendik ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Georgy khiza
Zarubeznaya Radioelektronika (USSR) p. 86-93. (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Review article, in RussionDenna post skapades 2015-02-17.
CPL Pubid: 212748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur