CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Buried Waveguides in Glass Made by Electrostimulated Ion Exchange

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; G Baghdasarian
Zurnal Techn. Phys., ZTF, (in Russian) Vol. 61 (1991), 1, p. 190-192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-17. Senast ändrad 2015-02-18.
CPL Pubid: 212706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur