CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Losses in a Fibre Optical Transmission Line

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Electron Technology. Microwaves (in Russian) Vol. 407 (1991), 3, p. 41-42.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-17.
CPL Pubid: 212705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur