CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Net Electrical Power Consumption in a Microwave Fiber Optical Transmission Line

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Ilia Barskii ; V Kuznetsov
Radioelectronica, Izvestia Vuzov (in Russian) Vol. 3 (1991), p. 73-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-17.
CPL Pubid: 212704

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur