CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytical models for shielded multilayered CPW

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Peter Linnér (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikrovågsteknik)
24th European conference, Microwave Vol. 1 (1994), p. 263-267.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-02-17.
CPL Pubid: 212694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur