CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interspace Thinking, Capacity-Building and Codesign

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Lasse Fryk
Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-16. Senast ändrad 2015-06-18.
CPL Pubid: 212676

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur