CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activity coordination and resource combining in distribution networks - Implications for relationship involvement and the relationship atmosphere

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Journal of Marketing Management Vol. 20 (2004), 1-2, p. 157-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur