CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tre nycklar till framgångsrik byggproduktion – Förtroende, tydlighet och stöd

Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi)
Göteborg : External organization, 1999. - 51 pages s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur